Ogłoszenie o rekrutacji

 W celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie i Wielopolu oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Oleśnie w roku szkolnym 2020/2021 ustala się następujące terminy rekrutacji:

1) Oddział Przedszkolny Ćwików:    od 10 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r.

2) Odział Przedszkolny Wielopole:  od 10 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r.

3) Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej w Oleśnie:  od 12 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie wójta Gminy Olesno

  Załącznik nr1

   Załącznik nr2

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  spoza obwodu

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – kontynuacja – Wielopole

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego dla nowo przyjętych

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – kontynuacja Ćwików

Oświadczenie RODO

Zgłoszenie dla klasy I  dzieci z obwodu szkoły

Dyrektor szkoły

Jarosław Bartoń

Olesno, 10.02.2020 r.