Sukcesy naszych drużyn w koszykówce

W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku na Sali gimnastycznej w Oleśnie odbył się powiatowy etap zawodów w piłce koszykowej, których uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych klas od VI do VIII z terenu powiatu dąbrowskiego. Wszystkie mecze przeprowadzone zostały w systemie każdy z każdym.

12 lutego br. rozegrały zawody dziewczęta.
Wyniki:

Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Gręboszowie
Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Po ukończonych rozgrywkach dziewcząt nagrody najlepszym drużynom wręczył gospodarz obiektu, a zarazem członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Jarosław Bartoń.
Drugi dzień rywalizacji na boisku należał do chłopców.
Wyniki:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Gręboszowie
Miejsce III – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej

Wręczenia nagród za poszczególne miejsca dokonał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.

W dniach 17 i 19 lutego 2020 roku w Oleśnie uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego (klasy IV- VI) wzięli udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w piłce koszykowej. W kategorii chłopców do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn reprezentujących następujące szkoły: SP nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, PSP w Nieczajnie Górnej, SP w Smęgorzowie, SP w Mędrzechowie i SP w Oleśnie. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach eliminacyjnych, a zwycięskie drużyny każdej grupy tym samym systemem rozgrywek rozstrzygnęły finał.

Ostateczne wyniki zawodów w kategorii „chłopcy”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

W kategorii dziewczyn 19 lutego 2020 roku do rywalizacji przystąpiło 4 drużyny reprezentujące szkoły: SP w Borkach, SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, SP w Smęgorzowie oraz SP w Oleśnie. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Ostateczne wyniki zawodów w kategorii „dziewczęta”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Borkach

Puchary, medale i dyplomy dla drużyn chłopców, którzy stanęli na podium, w imieniu Starosty Dąbrowskiego oraz własnym wręczał Jarosław Bartoń Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie, a zarazem członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego i nauczyciele wychowania fizycznego natomiast drużynom składającym się z dziewcząt puchary i medale wręczał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek z nauczycielami wychowania fizycznego. Zawody zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków dotacji Powiatu Dąbrowskiego, przekazanej Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w  ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”.