DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

  1. Zdalne nauczanie w naszej szkole będzie się odbywać wg dotychczasowego harmonogramu zajęć lekcyjnych. Materiały i zadania dla uczniów będą umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły lub drogą e-mailową do uczniów lub (w przypadku młodszych uczniów) rodziców.
  2. Uczniowie otrzymują oceny na podstawie wskazanych przez nauczyciela samodzielnie rozwiązanych zadań i przesłanych na podany adres e-mail lub inny komunikator.
  3. Nauczyciele przekazują materiały do danej jednostki lekcyjnej lub kilku jednostek lekcyjnych na tygodniowy okres realizacji lub na jeden dzień w dniu realizacji i są dostępni online w celu odpowiadania na pytania związane z daną jednostką lekcyjną (w czasie trwania zajęć i w godzinach podanych  konsultacji).
  4. Rodzice lub uczniowie zgłaszają do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców problemy z odbiorem materiałów lub odsyłaniem zadanych ćwiczeń.