Komunikat dla uczniów kl. VIII.

W związku z organizacją pracy uczniów podczas egzaminu po klasie VIII Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie bardzo prosi o złożenie stosownego oświadczenia przez rodziców do czwartku tj. 28 maja 2020 r.,  jeżeli zdający  ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
Uczniowie przychodzą na egzamin w maseczkach lub przyłbicach.
Jeżeli ktoś ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki lub przyłbicy, to należy to zgłosić do 28 maja 2020r.  dyrektorowi szkoły. Dla takich uczniów muszą być powołane osobne komisje egzaminacyjne i wyznaczone odrębne sale. 

Jarosław Bartoń

Wytyczne dla zdających egzamin po klasie VIII

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski w szkołach dla dzieci i młodzieży

W terminie głównym:

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00 (czas 120 minut)

  1. matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00  (czas 100 minut)

  1. język obcy nowożytny – 18 czerwca

2020 r. (czwartek) – godz. 9:00   (czas 90 minut)

W terminie dodatkowym dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią w terminie głównym:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

  1. matematyka – 8 lipca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

  1. język obcy nowożytny – 9 lipca