Komunikat w sprawie oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Komunikat w sprawie oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

 Zwrot wypożyczonych książek i podręczników odbywa się według poniższego harmonogramu.

  1. Każdy uczeń przynosi podręczniki zapakowane w reklamówkę wraz z kartką podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą i numerem  z dziennika lekcyjnego.
  2. Uczeń składa komplet podręczników do przygotowanych i podpisanych pudełek, które znajdują się na korytarzu prowadzącym do biblioteki szkolnej.

 Harmonogram oddawania książek/lektur do biblioteki szkolnej od 1. 06.2020 r.

 1. Książki/ lektury należy zapakować do reklamówki wraz z kartką  z zapisanymi na niej danymi ucznia: imię i nazwisko oraz klasa i numer z dziennika lekcyjnego.
2. Złożyć tak zapakowane książki / lektury do pudła przy wejściu do szkoły, lub do drugiego znajdującego się w przedsionku szkoły.
3. Uczniowie przychodzący do szkoły na konsultacje przynoszą w/w książki i składają w/w wymienionych miejscach.
4. Rodzice uczniów, którzy nie przychodzą do szkoły na konsultacje, powinni dostarczyć w/w książki/ lektury we własnym zakresie i postępować j.w.

Harmonogram oddawania tylko podręczników (bez ćwiczeń) do biblioteki szkolnej:

 Uczniowie klas I – III: w ciągu dwóch dni tj.  15.06. – poniedziałek i 19.06. –  piątek przynoszą podręczniki zapakowane w reklamówki z kartką podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą i numerem z dziennika lekcyjnego.

Uczniowie klas IV i V: dnia 23.06 tj. wtorek – przynoszą podręczniki zapakowane w reklamówki z kartką podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą i numerem z dziennika lekcyjnego.

Uczniowie klas VI –VII: dnia 24.06 tj. środa – przynoszą podręczniki zapakowane w reklamówki z kartką podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą i numerem z dziennika lekcyjnego.

Uczniowie klas VIII: w ciągu dwóch dni tj. 18. 06. – czwartek i 19.06. –  piątek –  przynoszą podręczniki zapakowane w reklamówki z kartką podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą i numerem z dziennika lekcyjnego.

Uwaga !!!

Uczeń, który zgubił w trakcie roku szkolnego podręcznik powinien wpłacić na podane niżej konto pieniądze za zagubiony podręcznik.

Nr  konta bankowego: 53 9462 1026 2003 3001 2293 0001

Kartkę z zapisanym tytułem zgubionego podręcznika oraz potwierdzeniem wpłaty (np. druk z banku) przekazuje z zestawem zwracanych podręczników.