Uczniowie klas ósmych już po egzaminach!

Tegoroczny egzamin ósmoklasistów, odbył się w późniejszym terminie niż zwykle. Zagrożenie pandemią koronawirusa sprawiło, że egzamin uczniowie klas ósmych pisali z dwumiesięcznym  opóźnieniem. W naszej szkole do egzaminu podeszli wszyscy uczniowie klas ósmych w liczbie 57. Wyniki z egzaminu oraz oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów będą miały w pływ na przyjęcie do wymarzonych szkół średnich.