Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie noszenia maseczek lub przyłbic

Zarządzenie Nr 4/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie  obowiązkowego noszenia maseczek lub przyłbic

  1. Wprowadza się z dniem 15.10.2020 r. obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na terenie szkoły przez wszystkich uczniów w szatniach, korytarzach, na klatkach schodowych w ubikacjach, w przebieralniach na jadalni i świetlicy oraz bibliotece szkolnej.
  2. Uczniowie maseczki lub przyłbice mogą ściągnąć po zajęciu miejsca w ławce szkolnej w salach lekcyjnych, w pracowni komputerowej, po zajęciu miejsca na jadalni oraz przed wejściem na salę gimnastyczną.
  3. Przypominamy również, że do szkoły przychodzimy w maseczkach lub przyłbicach i wychodzimy ze szkoły również w maseczkach lub przyłbicach.
  4. Obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy na terenie całej szkoły obowiązuje nauczycieli (również na lekcjach i zajęciach) jak i  pracowników obsługi szkoły.
  5. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce.
    Zachęca się do częstego mycia rąk mydełkiem oraz dezynfekowania dłoni środkami do tego przeznaczonymi.
  6. Przerwy śródlekcyjne należy spędzać w klasach wraz z nauczycielem, o ile pozwalają na to warunki organizacyjne pracy szkoły.
  7. Uczniowie bez uzasadnionej potrzeby nie przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi piętrami szkoły.

Olesno, 13 października 2020 r.