Komunikat w sprawie nauczania w okresie po feriach.

 

 1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wracają
  do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
 2. Uczniowie klas IV – VIII nadal uczą się zdalnie.
 3. Oddziały przedszkolne w Ćwikowie i Wielopolu pracują bez zmian tak jak
  do tej pory.
 4. Bardzo proszę uczniów i rodziców klas I – III o zapoznanie się
  z uzupełnionymi procedurami oraz organizacją pracy szkoły, dowozami
  i odwozami, które są zamieszczone poniżej.

 

Aneks do procedur i wytycznych zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie, dla klas I – III 18 stycznia 2021 roku.

 Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczony do minimum kontakt z pozostałymi klasami. W miejscach wspólnego przebywania uczniów z różnych klas (świetlica szkolna, jadalnia, szatnia, autobus szkolny, korytarze, łazienki) uczniowie, nauczyciele i pracownicy muszą mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz mogą używać rękawic jednorazowych. Zużyte rękawice jednorazowe i maseczki wyrzucamy do oznakowanych pojemników.

 1. Klasy I – III do budynku szkoły wchodzą głównym wejściem w szatni.
 2. W szatni udostępniony  jest uczniom co drugi boks.
 3. Uczniowie klas 2b, 2c, 3b z drugiego piętra do szatni po skończonych zajęciach lekcyjnych schodzą drugą klatką schodową (gimnazjalną).
 4. Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym przed i po lekcjach przebywają na świetlicy szkolnej. Każda grupa znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu świetlicy. Do danej grupy należą uczniowie dowożeni tym samym autobusem szkolnym:
 • duża sala: Breń, Podborze, Swarzów oraz Ćwików
 • mała sala: Wielopole, Oleśnica oraz Adamierz, Dąbrówka Gorzycka
 • sala komputerowa: dzieci niedowożone
 1. Uczniowie przed lekcjami przebywają na świetlicy szkolnej do godziny 7.45, następnie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie znajdują się pod opieką nauczycieli uczących w danej klasie.
 2. Nauczyciele przebywają w salach lekcyjnych od godziny 7.45.
 3. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas I – III znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły, według podziału:
 • klasy I a (13), I b (12), II a (14)– parter
 • klasy III a (31), III c (32) – I piętro
 • klasy II b (48), II c (45), III b (40) – II piętro
 1. Lekcje odbywają się w wyznaczonych stałych salach lekcyjnych, oprócz informatyki
  (sala informatyczna) i lekcji wychowania fizycznego (sala gimnastyczna).
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować szczególnie przed przyjściem na jadalnię, a także po każdej przerwie, przed i po lekcji informatyki, przed i po lekcji wychowania fizycznego, po wyjściu z toalety.
 3. Należy regularnie wietrzyć sale lekcyjne.
 4. Przerwy między lekcyjne ustalane są indywidualnie dla danej klasy, z uwzględnieniem harmonogramu spożywania posiłków przez poszczególne klasy. Na korytarzu w trakcie przerwy mogą przebywać tylko uczniowie z jednej klasy.
 5. Uczniowie mogą korzystać  z biblioteki szkolnej według ustalonego harmonogramu.
 6. Harmonogram wydawania posiłków na jadalni szkolnej:

Herbata:

8.45 do 9.00: 1A (duża sala), 1B (mała sala)

9.10 do 9.20: 2A (duża sala), 2B (mała sala)

9.30 do 9.40: 2C (duża sala), 3A (mała sala)

9.50 do 10.00: 3B (duża sala), 3C (mała sala)

Obiad:

10.20 do 10.35: 1A (duża sala), 1B (mała sala)

10.45 do 10.55: 2A (duża sala), 2B (mała sala)

11.05 do 11.15: 2C (duża sala), 3A (mała sala)

11.25 do 11.35: 3B (duża sala), 3C (mała sala)

W celu zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa na jadalni szkolnej oraz sprawnego wydawania posiłków nauczyciele uczący w danych klasach powinni bezwzględnie przestrzegać ustalonego harmonogramu posiłków.

Opiekę podczas spożywania posiłków i herbaty w ramach danej godziny lekcyjnej, sprawuje nauczyciel uczący w danym oddziale.

Należy zwracać uwagę na unikanie kontaktu (szczególnie na klatce schodowej), poszczególnych klas miedzy sobą, podczas przemieszczania się na jadalnię oraz do szatni.

Przebywanie uczniów na świetlicy powiązane jest z harmonogramem dowozów i odwozów:

 Dowozy:

Breń, Podborze, Swarzów:

wyjazd spod szkoły 705 – 735 przyjazd pod szkołę (A. Łucek)

Wielopole, Oleśnica:

wyjazd spod szkoły 735– 815 przyjazd pod szkołę (A. Łucek)

Adamierz, Dąbrówka Gorzycka:

wyjazd spod szkoły 710-735 przyjazd pod szkołę (L. Morawiec)

Ćwików:

wyjazd spod szkoły 735-810 przyjazd pod szkołę (L. Morawiec)

Odwozy:

1255

p. L Morawiec

Breń, Podborze, Swarzów

1255

p. A. Łucek

Oleśnica, Wielopole

1345

p. A. Łucek

Ćwików

1345

p. L. Morawiec

Adamierz, Dąbrówka Gorzycka,