Ogłoszenie o rekrutacji do naszej szkoły i przedszkoli

Załączniki:

Zarzadzenie Nr 6 Wójta Gminy Olesno

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Wójta

ZGŁOSZENIE DO KLASY I dla dzieci z obwodu szkoły

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I spoza obwodu

Karta zgłoszenia do oddziału prz. Wielopole

Karta zgłoszenia do oddziału przed. Ćwików

Deklaracja-Wielopoole o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przed. Ćwików

Oświadczenie RODO