Próbne egzaminy po klasie VIII.

 

– 17 marca 2021 r. godz. 9.00   – język polski            – czas 120 min.

– 18 marca 2021 r. godz. 9.00   – matematyka           – czas 100 min.

– 19 marca 2021 r. godz. 9.00   – język angielski       – czas 90 min.

 

Do próbnego egzaminu po klasie VIII mogą przystąpić chętni uczniowie
klas VIII.  Uczeń przystępujący do próbnego egzaminu powinien być zdrowy (bez objawów chorobowych), nie może być objęty kwarantanną oraz izolacją domową.

Próbny egzamin będzie przebiegał z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 – obowiązkowa maseczka na ustach i nosie,

– obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na teren szkoły,

– dodatkowo chętni uczniowie mogą mieć rękawiczki jednorazowe.

Próbny egzamin odbywa się na starej sali gimnastycznej. Uczniowie zgłaszają się na próbny egzamin w danym dniu o godz. 8.30 mając ze sobą przybory piśmiennicze i przybory matematyczne (każdy swoje).

Klasa VIII a wchodzi do szkoły przez przewiązkę przy starej sali gimnastycznej natomiast klasa VIII b wchodzi do szkoły przez wejście główne przy  nowej hali sportowej.

Na salę gimnastyczną uczniowie nie wnoszą telefonów komórkowych, smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych. Urządzenia te należy pozostawić w reklamówkach w miejscu wcześniej do tego przygotowanym.

Prosimy uczniów o nie gromadzenie się przed szkołą i zachowanie dystansu społecznego. Przed każdym próbnym egzaminem będzie losowanie miejsc. Wierzchnie ubrania uczniowie mają przy sobie na sali gimnastycznej. W tych dniach klasy VIII nie obowiązuje zmiana obuwia.  

Za dowóz uczniów na próbny egzamin oraz odbiór ich po nim  – odpowiadają rodzice.