Wirtualny Dzień Otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Szanowna Dyrekcjo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród uczniów klas ósmych informacji na temat Dnia Otwartego, który odbędzie się w naszej szkole 30 kwietnia 2021 roku. Będziemy wdzięczni za umożliwienie Waszym podopiecznym udziału w nim. Dzień Otwarty zostanie zorganizowany w formie zdalnej przy użyciu platformy Microsoft Teams. W czasie spotkań z młodzieżą I LO uczniowie będą mogli zadać pytania dotyczące działalności naszej szkoły, zasad rekrutacji, interesujących ich profili itp. Uczniowie klas ósmych mogą się łączyć indywidualnie lub grupowo o każdej pełnej godzinie między 9.00 a 14.00, wystarczy kliknąć w podany niżej link (Jeśli uczniowie nie mają aplikacji Microsoft Teams, mogą dołączyć do spotkania,  korzystając z przeglądarki Chrome lub Edge).

Z góry dziękuję za pomoc!

Z poważaniem,

Michał Wolak

 

Linki do spotkań:

godz. 9.00 –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619358905292?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 10.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619358978857?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 11.00 –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359006078?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 12.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359030060?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 13.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359052706?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 14.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359078200?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d