Komunikat Dyrektora szkoły

Do Oddziału Przedszkolnego  w Ćwikowie i Wielopolu dzieci uczęszczają w trybie stacjonarnym  bez zmian.

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym bez zmian.

Świetlica szkolna oraz kuchnia funkcjonują bez ograniczeń.

Dni wolne:

 24 maja 2021 r. – dzień po I Komunii Świętej  – dzień wolny dla uczniów klas I – VIII

25 maja 2021 r. – egzamin z j. polskiego klas VIII – dzień wolny dla uczniów klas I – VII

26 maja 2021 r. – egzamin z matematyki  klas VIII – dzień wolny dla uczniów klas I – VII

27 maja 2021 r. – egzamin z j. angielskiego klas VIII – dzień wolny dla uczniów klas I – VII

 Od 31 maja 2021 wszyscy uczniowie będą uczyć się  w trybie stacjonarnym.

Harmonogram dowozów