Egzamin dla ósmoklasistów zakończony

W dniach 25-27 maja w naszej szkole tak jak w całej Polsce odbywał się egzamin ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkół podstawowych – trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Wraz z likwidacją gimnazjów zastąpił egzaminy gimnazjalne i w tym roku przeprowadzony został po raz trzeci. Po raz drugi odbył się przy tym na specjalnych zasadach wymuszonych pandemią COVID-19. Egzamin pisany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego. Egzaminu tego nie można nie zdać, ale od jego wyników zależeć może przyjęcie do wybranej szkoły średniej. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty zgłoszonych zostało w całej Polsce  ponad 360 tysięcy uczniów z niemal 12 700 szkół. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 53  uczniów klas ósmych.