Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 zakończył się w szczególnych okolicznościach. Pandemia koronowirusa COV19  znowu uniemożliwiła zorganizowanie wielkiej wspólnej uroczystości. Rano o 8.30 uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli we Mszy świętej. Następnie na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie ósmoklasistów. Statuetkę najlepszego absolwenta otrzymali: laureat i finalista konkursów przedmiotowych Mikołaj Grzywa  oraz Natalia Adamczyk finalistka konkursów z języka angielskiego. Aleksandra Rzemińska, Aleksandra Zachara, Szczepan Bartoń,  Patrycja Jasielec  otrzymali statuetki za najwyższe wyniki w nauce.   Kończący szkołę uczniowie ze średnią 4,75 otrzymali świadectwa z paskiem, a  ze średnią 5 i więcej nagrody książkowe. Dyplomy i upominki rzeczowe ufundowano także dla uczniów za wieloletnią 100% frekwencję, oraz osiągnięcia sportowe. Pan Dyrektor podziękował Pani Renacie Ryczek za owocną i pełną zaangażowania pracę w Radzie Rodziców. 
Wychowawcy klas I-VII wręczali uczniom świadectwa w klasach, w nielicznym gronie. Uczniowie ze średnią 4,75 otrzymali świadectwa z paskiem, a ze średnią 5 i więcej nagrody książkowe.  Spotkania były krótkie, z zachowaniem bezpieczeństwa. Dyrekcja szkoły i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują Uczniom i Rodzicom za trud i zaangażowanie oraz współpracę podczas zdalnego nauczania w minionym trudnym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy za okazane wyrazy wdzięczności. Życząc wszystkim zasłużonego odpoczynku i  udanych wakacji,  przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa i dystansu w trosce o zdrowie. Do miłego spotkania w szkole,  we wrześniu 2021 roku.