Stowarzyszenie „Wokół Kultury” nowym partnerem naszej szkoły

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego podjęła współpracę z nowo utworzonym stowarzyszeniem pn. „Wokół Kultury”. Nowe stowarzyszenie nakierowane jest na różnorodne działania, które w jakikolwiek sposób dotyczą szeroko pojmowanej kultury. Choć organizacja powstała dopiero w marcu, już może się pochwalić pierwszym sukcesem, jakim jest pozyskanie dofinansowania na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej. Inicjatywa ta zakłada między innymi zakup wyposażenia, w tym podestu scenicznego. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Operatorem jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie.