Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie informuje:
 
– Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022: godzina 8.30
– spotkanie z wychowawcami w klasach: godzina 9.30
– Oddział Przedszkolny w Ćwikowie: rozpoczęcie roku szkolnego godzina 10.30 (Dom Strażaka)
– Oddział Przedszkolny w Wielopolu: rozpoczęcie roku szkolnego godzina 10.30
 
Prosimy aby do budynku szkoły wchodzili tylko uczniowie oraz rodzice uczniów klasa pierwszych. 
Na terenie szkoły obowiązują zasady sanitarne: dezynfekcja dłoni, odstęp, noszenie maseczek ochronnych. 
Odwozy i dowozy na dzień 1 września oraz na cały rok szkolny: