Stypendia im. Św. Jana Pawła II dla zdolnych uczniów

W dniu 16 września br. rozpoczął się pierwszy nabór w Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – nowym programie stypendialnym Województwa Małopolskiego finansowanym ze środków własnych dla najzdolniejszych małopolskich uczniów. Nabór potrwa do 15 października (30 dni).

Celem Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów. 

W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2021/2022 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:

 • dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu,za szczególne osiągnięcia:
 • w zakresie aktywności społecznej,
 • artystyczne,
 • sportowe,
 • w naukach humanistycznych,
 • w naukach ścisłych,
 • w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

 • dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4.000,00 zł brutto,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych– 5.000 zł brutto,

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji Stypendialnego można składać od 16 września do 15 października 2021 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

2)     Osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym lub wrzucenie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:

 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52 – dziennik podawczy,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl, zakładka dla mieszkańca / edukacja / Regionalny Program Stypendialny – Małopolski Program Stypendialny lub link bezpośredni: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji/20212022