Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie i Wielopolu oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Oleśnie w roku szkolnym 2022/2023 ustala się następujące terminy rekrutacji:

1) Oddział Przedszkolny Ćwików:    od 1 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r.

2) Odział Przedszkolny Wielopole:  od 1 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r.

3) Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej w Oleśnie:  od 12 lutego 2022 r. do 17 marca 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Oleśnie lub w Oddziałach  Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu.

Wnioski również pobrać klikając poniższe linki: 

  1. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego Ćwików.
  2. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego Wielopole.
  3. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Ćwików.
  4. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Wielopole
  5. ZGŁOSZENIE DO KLASY I dla dzieci z obwodu szkoły
  6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ spoza obwodu
  7. Oświadczenie RODO.