Pasowanie na czytelnika  -„ Zapraszamy do biblioteki”

Dnia 22 lutego 2022 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników Biblioteki szkolnej. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Czytanie to najlepszy sposób uczenia się”. Uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu teatrzyku Kamishibai oglądając baśń H.Ch. Andersena pt. „ Dziewczynka z zapałkami”. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy, zakładki do książki oraz zostali zapoznani               z Regulaminem korzystania z wypożyczalni. Młodzi czytelnicy dostali również wyprawki czytelnicze ufundowane przez Instytut Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka- wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Kampania została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją podzieloną na kolejne etapy w życiu dziecka. Powyższa kampania przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania dzieciom każdego dnia.

Kampania społeczna „ Mała książka- wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.