NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowany w Szkole Podstawowej w Oleśnie. W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacji telewizja i Internet stały się zarówno dla dzieci jak i młodzieży wartością nadrzędną.  Poprzez różnorodność i bogactwo przekazów są rozrywką i pozornie skuteczną formą relaksu. Pochłaniają one mnóstwo wolnego czasu i grożą uzależnieniem.  
O tym, jak poważny jest  to problem, świadczy ustanowiony przez Radę Ministrów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dotyczący wspierania  w latach 2021–2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Pragniemy poinformować, że nasza szkoła skorzystała z tej szansy i opracowała wniosek  o sfinansowanie zakupów książek. Dzięki temu otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup: lektur, nowości wydawniczych (książek typowych czytadeł ) oraz wyposażenia biblioteki szkolnej w sprzęt elektroniczny i meble. W powyższym Programie uwzględniono także Oddział Przedszkolny w Ćwikowie, który otrzymał kwotę 3 125 zł. oraz w Wielopolu- 1 875 zł. Dzięki tym funduszom zasoby naszej Biblioteki szkolnej znacznie się wzbogaciły bowiem zakupiono 665 pozycji książkowych, które są nowościami czytelniczymi, 168 pozycji lektur szkolnych oraz 12 audiobooków, a także czytniki e-booków. W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka szkolna realizuje szereg działań poprawiających stan czytelnictwa. Są to konkursy czytelnicze, wystawki nowych książek, spotkania autorskie, konkursy pięknego czytania oraz projekty czytelnicze i kiermasze. Wszystkie imprezy biblioteczne będą realizowane przez cały rok szkolny.

Rozstrzygnięto konkursy biblioteczne

NPRCz- Konkurs czytelniczy dla klas I- IV
W październiku- czytaliśmy baśnie i legendy z całego świata- konkurs realizowany był w ramach NPRCz. Uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie ulubione baśnie lub legendy. Celem konkursu było poznanie baśni i legend z innych stron świata oraz popularyzacja wartości jakie niosą ze sobą baśnie i legendy oraz rozwijanie wyobraźni czytelniczej i słownictwa związanego z powyższym zagadnieniem. W konkursie udział wzięło 27 czytelników, którzy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

Konkurs literacko- plastyczny dla klas I- IV realizowany w ramach NPRCz. W październiku- czytaliśmy baśnie i legendy z całego świata”. Konkurs realizowany był pod hasłem: „ Moje spotkanie z postacią z baśni lub legendy”. Uczniowie po prezentacji wybranych przez siebie tekstów baśni lub legendy mieli za zadanie narysować ilustrację do wybranego fragmentu. W konkursie udział wzięło 27 uczniów, którzy otrzymali nagrody: książki, dyplomy oraz zakładki do książki. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło w lutym .

Literacki konkurs błyskawiczny z okazji „Walentynek”- realizowany w ramach NPRCz. Literacki konkurs błyskawiczny – przeprowadzono 14 lutego 2022r. Polegał na połączeniu w pary zakochanych w sobie bohaterów literackich ze znanych utworów poetyckich i prozatorskich. Trzeba było podać autora i tytuł książki lub wiersza oraz imiona bohaterów. Konkurs miał na celu pobudzenie wyobraźni czytelniczej uczniów, przypomnienie poznanych i przeczytanych utworów literackich oraz wskazanie uczuć łączących tych bohaterów. Najlepsi otrzymali walentynkowe niespodzianki: zakładki do książek oraz słodycze.