Konkurs plastyczno- czytelniczy zorganizowany przez Bibliotekę szkolną w ramach NPRCz.

Dnia 10 marca b.r. w Bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygniecie Konkursu plastyczno- czytelniczego pod hasłem: „Miłość nie jedno ma imię”. Konkurs polegał na przeczytaniu książki o tematyce dotyczącej uczucia przyjaźni, sympatii w przeczytanych lekturach szkolnych i narysowaniu plakatu do okładki dowolną techniką. Celem konkursu było wyszukiwanie ciekawych pozycji książkowych jak również zachęcenie do czytania i budzenia wrażliwości uczuciowej wśród dzieci i młodzieży, bo nie można być przecież obojętnym. W konkursie udział wzięło 23 czytelników. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek oraz książki o tematyce uwzględniającej tematykę konkursu.