Egzamin dla ósmoklasistów zakończony

W dniach 24-26 maja w naszej szkole tak jak w całej Polsce odbył się egzamin ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkół podstawowych – trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Wraz z likwidacją gimnazjów zastąpił egzaminy gimnazjalne i w tym roku przeprowadzony został po raz czwarty. Egzamin pisany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego. Egzaminu tego nie można nie zdać, ale od jego wyników zależeć może przyjęcie do wybranej szkoły średniej. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty podeszło ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół. Oprócz tego, jak podaje CKE, do testów podeszło także około 7 150 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 62  uczniów klas ósmych.