Gratulacje dla Pana Dyrektora z okazji przyznania Medalu KEN

W związku przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorowi naszej szkoły Jarosławowi Bartoniowi Medalu KEN,  społeczność szkolna serdecznie gratuluje.