Koniec roku szkolnego 2021/2022

Dnia 24.06 zakończył się rok szkolny 2021/2022. Przebiegał on w szczególnych okolicznościach, ponieważ pandemia koronowirusa COV19  miała istotny wpływ na proces nauczania, a szczególnie wpłynęła  na frekwencję uczniów na zajęciach. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się  o 8.15 uczniowie naszej szkoły, wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli we Mszy świętej. Następnie na sali gimnastycznej zebranym uczniom i rodzicom dyrektor  przedstawił krótki raport dotyczący pracy szkoły w kończącym się roku, a następnie wyczytał nazwiska wszystkich uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem  oraz uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach, a także tych, którzy  uzyskali 100% wieloletnią frekwencję. Kończący się rok szkolny był ostatnim rokiem pracy  pani mgr Grażyny Owierczuk, oraz pani mgr Haliny Gruchały. Odchodzącym na emeryturę nauczycielkom podziękowanie za owocną i wieloletnią pracę złożyli wójt gminy Olesno Witold Morawiec, oraz dyrektor szkoły Jarosław Bartoń. Następnie uczniowie klas 1-7 udali się do klas, gdzie odebrali  od wychowawców świadectwa szkolne. Na sali pozostali tegoroczni absolwenci, czyli uczniowie klas ósmych. Tytuł najlepszego absolwenta otrzymali: Maja Giza, Wojciech Marzec, Weronika Pszczoła – uczniowie kl 8a, Weronika Bartoń, Oliwia Bułat, Karolina Dynak- uczennice klasy 8b oraz Agnieszka Krupa z klasy 8c. Wymienieni uczniowie otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe ich rodzice  otrzymali  listy gratulacyjne. Uczniowie osiągający sukcesy w sporcie otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Uczniowie, którzy działali w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, otrzymali pamiątkowe skarbonki w kształcie hełmu strażackiego. Dyrektor podziękował zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły Rodzicom, a za ośmioletnią pracę w Radzie Rodziców podziękował Pani Ewie  Dymon. Dyrekcja szkoły i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują Uczniom i Rodzicom za trud i zaangażowanie oraz współpracę w minionym trudnym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy za okazane wyrazy wdzięczności. Życząc wszystkim zasłużonego odpoczynku i  udanych wakacji,  przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa i dystansu w trosce o zdrowie. Do miłego spotkania w szkole,  we wrześniu 2022 roku.