Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Oleśnie i oddziałów przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Oleśnie lub w Oddziałach  Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu.

Wnioski również pobrać klikając poniższe linki: 

  1. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego – Ćwików.
  2. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego – Wielopole.
  3. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Ćwików.
  4. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – Wielopole
  5. ZGŁOSZENIE DO KLASY I dla dzieci z obwodu szkoły
  6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ spoza obwodu
  7. Oświadczenie RODO.