Paczka dla Ukrainy

Już po raz drugi cała społeczność szkolna włączyła się w pomoc Ukrainie. Tym razem Szkolne Koło Wolontariatu przyłączyło się do akcji Caritas Diecezji Tarnowskiej „Paczka dla Ukrainy”. Każda klasa  przygotowała zestaw produktów,  zgodnie z przekazaną wychowawcom listą, na której podana była nazwa artykułu, jego waga i liczba opakowań. Łącznie udało się przygotować aż 15 paczek. Każda paczka  pozwoli na zapewnienie podstawowego tygodniowego zaopatrzenia dla kilkuosobowej rodziny. Zebrane artykuły przekazaliśmy do parafialnego oddziału Caritas. Po raz kolejny nasi uczniowie wraz z rodzicami pokazali, jak bardzo angażują się w akcje charytatywne i jak chętnie niosą pomoc potrzebującym.
Serdecznie dziękujemy.