„Chlebki Miłosierdzia” – wspólna akcja parafialnego oddziału Caritas oraz uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu

W niedziele 16 kwietnia Caritas parafialna oraz uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili pod kościołem parafialnym w Oleśnie akcję charytatywną „Chlebki miłosierdzia” związaną z Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W ramach akcji rozprowadzano pieczywo pozyskane od lokalnej piekarni. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc najuboższym.