Egzamin ósmoklasistów zakończony.

W dniach 23-25 maja w naszej szkole tak jak w całej Polsce odbył się egzamin ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkół podstawowych – trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Wraz z likwidacją gimnazjów zastąpił egzaminy gimnazjalne i w tym roku przeprowadzony został po raz piąty. Egzamin pisany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego. Od  jego wyników zależeć może przyjęcie danego ucznia do wybranej szkoły średniej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 62  uczniów klas ósmych.