Malowana Chata 2023

W tym roku przypada 60 jubileuszowa edycja konkursu, Malowana Chata. Wiele posesji w Zalipiu i innych miejscowościach na Powiślu Dąbrowskim, przybrało kolorowe barwy. Podtrzymanie tej tradycji stało się inspiracją dla nas i chętni uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem Pani  Zofii Janeczek również wykonali prace, malując zalipiańskie kwiaty na papierze i wycinankach.  Wszystkie prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie, którą Komisja konkursowa zaszczyciła swą obecnością 8 czerwca. Nasza placówka  otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.