Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 23 czerwca  uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. W tym roku szkolnym   zapisanych,  klasyfikowanych i promowanych do klas wyższych było 376 uczniów. Szkołę podstawową ukończyło 62 uczniów.  Wszyscy uczniowie szkoły, których średnia nauczania wyniosła 4,75 otrzymali promocję z wyróżnieniem, a ci którzy wypracowali 5,0 i wyżej otrzymali nagrody książkowe. Świadectwa z wyróżnieniem w klasach IV-VIII otrzymało 139 uczennic/ uczniów. Najwyższa średnia wyników w nauce uzyskała klasa IVa – 5,37. Średnia frekwencja szkoły wyniosła w tym roku szkolnym –86 %. Najwyższa  frekwencja w klasie IV a– 92,64%. Uczniowie naszej szkoły , którzy odnotowali 100% frekwencję:
Szymon Jarzwiec kl. V a – roczną
Mateusz Wąsowicz kl. IV a – 2 – letnią
Aleksandra Kowal kl. VI a 2- letnią
Martyna Nowak kl. IVc  4- letnią
Julia Bartoń Vc  4 – letnią
Wiktoria Lipowicz  Va– 4 letnią
Anna Sarat kl. 5 b Vc –letnią
Łukasz Serafin VIa   6- letnią
Kamil Sarat VIIa- letnią
Koniec roku to okazja, aby nagrodzić uzyskujących  najlepsze wyniki w nauce, zawodach sportowych oraz licznych konkursach tematycznych uczniów.

Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów Tematycznego Małopolskiego Konkursu Biblijnego: „Z dobrą nowiną przez życie” otrzymali:
Laureatki konkursu : Aleksandra Kowal, Gabriela Warias, Magdalena Mosio
Finalistki: Julia Bartoń, Julia Woziwoda

Statuetki i dyplomy „ Najlepszego absolwenta” otrzymali:

Martyna Musiał kl. VIII a

Amelia Wegrzyn kl. VIII b

Kacper Lipowicz kl. VIII c

Rodzice najlepszych absolwentów otrzymali Listy Gratulacyjne

Uczniowie klasy 8a, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:

Uczniowie klasy 8b, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:

Uczniowie klasy 8c, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:

Statuetki za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali absolwenci: Aneta Lelek kl. VIII a, Zuzanna Łos kl. VIII b, Antoni Wrona kl. VIII b, Kacper Lipowicz kl.  VIII c, Wiktoria Cholewa kl. VIII c Jakub Pyzik kl. VIII c

Uczniowie, którzy wyróżniali się w zawodach sportowych.

Statuetkę za osiągnięcia muzyczne otrzymała Anna Furgał

Statuetki za pełną poświęcenia pracę w Szkolnym Kole Caritas otrzymały uczennice: Magdalena Jasielec, Sandra Boryczka, Martyna Lustofin

Poczet sztandarowy w tym roku szkolnym stanowili :

Aneta Lelek kl. VIII a
Krzysztof Zachara kl. VIII b
Martyna Sierak kl. VIII c
Martyna Musiał kl. VIII a
Zuzanna Łos kl.  VIII b
Kacper Lipowicz kl. VIII c

Zaprzysiężono nowy poczet sztandarowy w składzie:

Malwina Golemo – 7b
Kamila Ubas -7b
Kamil Sarat – 7a

Nagrodę za pracę w sklepiku szkolnym otrzymały: Jasielec Magdalena, Boryczka Sandra, Łos Zuzanna, Węgrzyn Martyna

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim  zostali nagrodzeni: Martyna Musiał, Michał Zachara, Anna Sarat

Rodzice absolwentów, którzy  aktywnie wspomagali  pracę szkoły otrzymali podziękowania

Uczniowie redagujący gazetkę szkolną Głos ucznia zostali także nagrodzeni:

Absolwenci, którzy aktywnie uczestniczyli w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej dostali od przedstawicieli  Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie upominki

Koniec roku to też czas pożegnań. Cała społeczność szkoły pożegnała odchodzące na emeryturę trzy nauczycielki: wicedyrektor szkoły Panią Zofię Janeczek, nauczycielkę historii Teresę Wiśniewską oraz nauczycielkę biologii i plastyki Elżbietę Dymon. Wójt Gminy Witold Morawiec wręczył odchodzącym nauczycielkom nagrody.

Pożegnano także Siostrę Bernadettę Dudek i Ks. Grzegorza Kowalskiego, którzy będą pracować w innych placówkach.

Dyrektor szkoły Jarosław Bartoń życzył wszystkim dobrego wypoczynku, udanych i bezpiecznych wakacji.