„Kolega – Koledze” – podsumowanie akcji Szkolnego Koła Caritas

6 października w naszej szkole zakończyła się ogólnopolska akcja prowadzona przez Caritas Polska „Kolega – koledze”, polegająca na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu. Do akcji przystąpili wolontariusze Szkolnego Koła Caritas. Zbiórka prowadzona była na terenie szkoły podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu. Łącznie udało się zebrać aż 12 wypełnionych po brzegi dużych  pudełek różnych artykułów szkolnych. Wszystkie rzeczy zostały przekazane do oddziału Caritas diecezji tarnowskiej. Szkolne Koło Caritas dziękuje wszystkim, którzy otworzyli serca i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się w zbiórkę. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rodziców i Uczniów. Bez Waszej przychylnej postawy nie byłoby możliwe zebranie tak ogromnej liczby rzeczy. Dziękujemy za okazane wsparcie i za to, że po raz kolejny mogliśmy liczyć na Państwa otwarte serca, które tak przepięknie potrafią dzielić się dobrem z innymi. Podziękowanie kierujemy do Dyrekcji oraz wychowawców i nauczycieli, za przychylność i pomoc w przeprowadzeniu akcji. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Oleśnie za wsparcie i propagowanie akcji w środowisku lokalnym. Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem możemy więcej, a ofiarowana pomoc stała się dowodem wrażliwości, serdeczności oraz ludzkiej solidarności.

Wolontariusze wraz z Opiekunami Szkolnego Koła Caritas