Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie informuje, iż dni 30.10.2023 r. i 31.10.2023 r.  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VIII  („dni dyrektorskie”). W tych dniach szkoła pełni dyżur od godz. 6.45 do godz. 15.30.
Oddziały Przedszkolne w Wielopolu i Ćwikowie pracują bez zmian. Dowóz i odwóz do Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie zgodnie  z harmonogramem na rok szkolny 2023/2024 (bez zmian).