Sukces naszej drużyny w drużynowych zawodach szachowych

15 listopada 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych. Do turnieju przystąpili uczniowie z podstawówek z Olesna, Gręboszowa, nr 2 Dąbrowie Tarnowskiej, Radgoszczy, Szczucina i Nieczajnej Górnej. I miejsce na podium zajęli szachiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, II zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy, a III uczniowie Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. Dzień później, odbyły się Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół podstawowych z nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, a także dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”.podstawówek ze Szczucina, Radgoszczy i Luszowic. I miejsce na podium wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. II przypadło zawodnikom ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, a III reprezentantom Szkoły Podstawowej w Oleśnie. Zawody zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków dotacji Powiatu Dąbrowskiego, przekazanej Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu