Egzamin ośmioklasisty 2024

W dniach 14-16 maja w naszej szkole tak jak w całej Polsce odbył się egzamin ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkół podstawowych – trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Egzamin pisany jest z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego. W 2024 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych w całym kraju ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół, oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół. Od  jego wyników zależeć może przyjęcie danego ucznia do wybranej szkoły średniej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 39  uczniów z klas 8a oraz 8b. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl