Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Dnia 21 czerwca  uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w miejscowym kościele. Po ukończonym nabożeństwie dalsza część uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły poprowadził ją dyrektor Jarosław Bartoń.  Najpierw uczniowie klas ósmych przedstawili krótką część artystyczną będącą podziękowaniem całej społeczności szkolnej za 8 lat spędzonych w tej szkole. Następnie odbyło się  zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego w składzie: Maja Chmura, Kacper Zachara, Skrzyniarz Gabriela, Michał Woziwoda, Ziętara Nikola, Biedak Martyna

W dalszym ciągu uroczystości Dyrektor przedstawił podstawowe dane statystyczne dotyczące pracy szkoły w kończącym się roku szkolnym. W  roku szkolnym 2023/2024  zapisanych,  klasyfikowanych i promowanych do klas wyższych było 351 uczniów. Szkołę podstawową ukończyło 39 uczniów.  Wszyscy uczniowie, których średnia nauczania wyniosła 4,75 otrzymali promocję z wyróżnieniem, a ci którzy wypracowali 5,0 i wyżej otrzymali nagrody książkowe. Świadectwa z wyróżnieniem w klasach IV-VIII otrzymało 118 uczniów. Najwyższa średnia wyników w nauce uzyskała klasa Va – 5,23. Średnia frekwencja szkoły wyniosła w tym roku szkolnym 89 %. Najwyższa  frekwencja w klasie V a– 94,24%. Wśród 24 uczniów naszej szkoły , którzy odnotowali 100% frekwencję na szczególną uwagę zasługuje uczeń klasy 8a Kamil Sarat, który przez osiem lat nie opuścił ani jednego dnia nauki szkolnej! 

 

 Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym

– Święto Niepodległości
– Spektakl Bożonarodzeniowy
– Spektakl Wielkanocny
– Egzamin ósmoklasisty
– Święto Konstytucji 3 Maja
-Dzień Edukacji Narodowej
– Pasowanie Uczniów klas Pierwszych
– Pasowanie na Czytelnika
– Święto Rodziny.

Osiągnięcia:
Najwyższe Osiągnięcia w Konkursach Przedmiotowych:  

Laureat – Małopolskiego Konkurs Języka Polskiego – II miejsce
w województwie: Mosio Magdalena kl. VII b

Finalistka Małopolskiego  Konkursu Języka Angielskiego –Tęczar  Amelia kl. VII b

Finaliści  Małopolskiego Konkursu Biblijnego: Tylec Tomasz – VI a, Warias Gabriela kl. VI c

V miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzyska Dzieci – Dziewczęta w Piłce Ręcznej to największy sukces sportowy w tym roku szkolnym.

Po zaprezentowaniu największych osiągnięć uczniów, dyrektor oraz biorący udział w uroczystości Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Renatę Ryczek wieloletnią bibliotekarkę w naszej szkole.

Po krótkim wystąpieniu Pana Wójta, który życzył uczniom fantastycznych wakacji, uczniowie klas I-VII opuścili salę i udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, gdzie otrzymali świadectwa oraz nagrody za wyniki w nauce. Na sali zostali uczniowie klas ósmych, oraz zaproszeni rodzice. Dalsza część uroczystości przebiegała następująco:

Wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczniów kończących Szkołę Podstawową z wyróżnieniem: 

Klasa VIII a  Sarat Kamil(6,0),  Woziwoda Kacper, Piątek Joanna, Domański Alan, Zachara Michał, Potępa Piotr
Dyplomy za wysokie wyniki w nauce: Bączek Oliwia,  Piątek Filip.

Klasa VIII b   Frąc Ewa, Golemo Malwina, Jasielec Kacper, Łucek Łucja, Strzelec Dawid, Światłowka Maja, Ubas Kamila 
Dyplomy: Gajda Jakub, Wojdyło Aleksandra 

 Osiągnięcia w zawodach sportowych dyplomy otrzymali:
Klasa VIII a –  Łucek Szymon,  Piątek Filip,  Pobiegło Zuzanna, Alan Domański, Sarat Kamil, Zachara Michał

Klasa VIII b – Frąc Ewa, Gajda Jakub, Golemo Malwina, Łucek Łucja, Romańska Kamila, Szatko Mateusz, Światłowska Maja, Topór Marcin, Zapiór Katarzyna

Statuetki dla najwybitniejszych sportowców:

Klasa VIII a – Węgiel Hubert,                            

Klasa VIII b  – Wojdyło Aleksandra, Ubas Kamila, Strzelec Dawid

Nagroda za pracę  dla przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Michała Zachary kl VIIIa.

Nagrody za redagowanie gazetki „Głos ucznia”: Ubas Kamila,  Woziwoda Kacper, Sarat Kamil

Dyplomy za pracę w Szkolnym  Kole CARITAS:

Kl. VIII a:  Potępa Piotr, Woziwoda Kacper, Węgiel Hubert, Sarat Kamil, Piątek Filip, Bączek Oliwia, Błachut Julia, Kacała Milena, Wąsowicz Natalia, Pobiegło Zuzanna, Piątek Joanna, Wójcik Sebastian

 Kl. VIII b:  Jasielec Kacper, Strzelec Dawid, Gajda Jakub, Furgał Wiktoria, Zapiór Katarzyna, Wojdyło Aleksandra, Światłowska Maja, Smoleń Vanessa, Golemo Malwina, Frąc Ewa, Łucek Łucja, Topór Marcin, Ubas Kamila.

Nagrody dla uczniów  wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego

– Zachara Michał    kl. VIII a
– Sarat Kamil           kl. VIII a
– Kacała Milena       kl. VIII b
– Ubas Kamila          kl. VIII b
– Golemo Malwina kl. VIII b
– Światłowska Maja kl. VIII b

Osiągnięcia Muzyczne – statuetka
Klasa VIII a  Piątek Joanna 

Klasa  VIII b Łucja Łucek, Maja Światłowska

Statuetkę, nagrodę  i dyplom „Najlepszego Absolwenta” otrzymują:

Klasa VIII a – Piątek Joanna

Klasa VIII a – Sarat Kamil, 


Klasa VIII a – Woziwoda Kacper

Klasa VIII b – Golemo Malwina,

Klasa VIII b – Światłowska Maja,

Klasa VIII b – Łucek Łucja

           

Rodzice najlepszych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne

Agnieszka i Marek Sarat
Małgorzata i Tomasz Piątek 
Danuta  i Zbigniew Woziwoda
Małgorzata i Zbigniew Golemo
Barbara i Rafał Łucek
Edyta i Damian Światłowscy

Podziękowania dla rodziców  uczniów klas VIII, którzy wyróżnili się współpracą ze  szkołą w ciągu ośmiu lat:

Klasa VIII a – Bączek Elżbieta, Zachara Anna, Ziemian Barbara, Piątek Małgorzata

Klasa VIII b – Światłowska Edyta,  Gajda Katarzyna, Strzelec Katarzyna, Frąc Małgorzata, 

Nagroda Dyrektora Szkoły dla Pana Wojciecha Króla za odkrycie wielu talentów muzycznych w naszej szkole, opiekę nad utalentowanymi uczniami, piękną oprawę muzyczną uroczystości szkolnych.

Na koniec Dyrektor życzył absolwentom, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, oraz przypomniał o tym, że  w dniu 3 lipca 2024 r. należy odebrać  w sekretariacie szkoły zaświadczenia OKE.