Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Dn. 1 września 2016, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św Katarzyny w Oleśnie. Następnie w szkole Pan dyrektor mgr Jarosław Bartoń powitał wszystkich uczniów i nauczycieli oraz rodziców. Szczególnie serdecznie Pan Dyrektor powitał pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Nastepnie zapoznał zebranych z organizacją roku szkolnego.