Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Oddziału przedszkolnego w Ćwikowie

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie terminów  rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie w roku szkolnym 2017/2018 r. oraz do Oddziału Przedszkolnego
w Ćwikowie przy Szkole Podstawowej w Oleśnie na rok szkolny 2017/18.

 1.

W celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego
w Ćwikowie oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 ustala się następujące terminy rekrutacji:

1) Oddział Przedszkolny Ćwików: od 1 kwietnia do 21 kwietnia.

2) Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej w Oleśnie od 1 kwietnia do 21 kwietnia – dla dzieci z obwodu szkoły

    od 21 kwietnia do 28 kwietnia – dla dzieci spoza obwodu szkoły

2.

Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 30 marca 2017 r.

Dokument wymagany do zapisu dziecka to wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dostępny do pobrania poniżej:

WNIOSEK