Sukces Oli i Michała w powiatowym OTWP

W dniu 23 marca 2017r. w budynku Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej p.n. „Młodzież zapobiega Pożarom”. Organizatorami tegorocznych eliminacji byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, a nagrody ufundował starosta Powiatu Dąbrowskiego. W eliminacjach powiatowych turnieju wiedzy pożarniczej wzięło udział 32 uczestników, zwycięzców szczebla gminnego. Ich zadaniem było rozwiązanie pisemnego testu, który oceniła komisja w składzie: przewodniczący dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dh Stanisław Początek oraz członkowie: mł. kpt. Krzysztof Romański i asp. Marcin Misiaszek.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Szkoły Podstawowe:

I miejsce – Aleksandra Rzemińska (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
II miejsce – Michał Pszczoła (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
III miejsce – Zuzanna Marszalik (Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie)

Gimnazja:
I miejsce – Wiktoria Brzychczy (Gimnazjum w Oleśnie)
II miejsce – Paulina Dykas (Gimnazjum w Radgoszczy)
III miejsce – Patrycja Rogóż (Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce – Katarzyna Rzemińska (III LO w Tarnowie)
II miejsce – Tomasz Orszulak (PCEiKZ w Szczucinie)
III miejsce – Gabriela Kowalik (PCEiKZ w Szczucinie)

Nagrody zwycięzcom wręczył starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, a okolicznościowe dyplomy wszystkim uczestnikom turnieju przewodniczący jury dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dh Stanisław Początek. Zwycięzcy będą reprezentowali Powiat Dąbrowski na szczeblu wojewódzkim 8 kwietnia w Wieliczce.