Uczniowie klas czwartych na zamku w Dębnie.

Dnia 16 maja 2017 r. uczniowie klas IV uczestniczyli w zajęciach historycznych w zamku w Dębnie. Poznali herby słynnych rodów, pdjęli też próbę tworzenia herbów własnych rodzin, bądź miejscowości. Dzieci miały możliwość podziwiać zarówno architekturę jak i wnętrza zamku. Zajęcia odbywały się projektu Bon kultury