III miejsce w finale Regionalnego Konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez św. Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”.

18 maja w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się finał XI edycji Regionalnego Konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez św. Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”, przebiegającego pod hasłem: „Jan Paweł II w trosce o chorego„. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy. Do konkursu przystąpiło ponad 600 osób z wielu szkół i powiatów. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Patronat honorowy nad konkursem wzorem lat ubiegłych objęli: Kardynał Stanisław Dziwisz i Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski. Radio RDN Małopolska oraz e-Kurier Dąbrowski sprawowały patronat medialny. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów na podstawie wyników testów do II etapu zakwalifikowała 37 pięcioosobowe zespoły. Do finału zakwalifikowanych zostało 12 zespołów, po 4 zespoły w każdej kategorii. W kategorii „szkoły podstawowe” III miejsce zajęła grupa uczennic z naszej szkoły: Joanna Lekarczyk, Julia Janik, Wiktoria Trojanowicz, Aleksandra Zachara, Paulina Łucek. Zespół został przygotowany przez pana Jarosława Kmiecia. Przygotowanie zespołów do finałowego zadania wymagało dużego zaangażowania uczniów, jednak efekty tej pracy były bardzo widowiskowe. Publiczność była pod wrażeniem gry aktorskiej w wykonaniu młodych artystów o czym świadczyły gromkie brawa, jakimi byli nagradzani uczestnicy konkursu. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!