Wyniki XII Gminnego Konkursu Ortograficznego

Dnia 11 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa w Oleśnie zorganizowała XII Gminny Konkurs Ortograficzny w kategorii szkół podstawowych klasy I-III . W turnieju tym udział wzięły 3 szkoły (11 uczestników). Wyniki konkursu  przedstawią się następująco:
I    miejsce            –   Brożek Przemysław Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
II   miejsce                       –   Łysik Martyna Szkoła Podstawowa w Zalipiu
III  miejsce            –   Pinas Lena Szkoła Podstawowa w Oleśnie

Dnia 17 maja 2018 r. odbył się XII Gminny Konkurs Ortograficzny w kategorii szkół podstawowych klasy IV-V i VI-VII . W Gminnym Konkursie Ortograficznym w kategorii: klas IV-V udział wzięły  3 szkoły podstawowe  z terenu gminy Olesno –  8  uczestników, zaś w kategorii klas VI-VII udział wzięły 3 szkoły podstawowe  z terenu gminy Olesno- 6  uczestników. Wyniki Konkursu  przedstawią się następująco:

Klasy IV-V:
I    miejsce – Brożek Zuzanna      –   Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
II   miejsce – Łoś Gabriela – Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej
III  miejsce – Grzywa Mikołaj    –  Szkoła Podstawowa w Oleśnie
 Klasy VI-VII:
I    miejsce – Łos Gabriela        –    Szkoła Podstawowa w Oleśnie
II   miejsce – Janik Julia            – Szkoła Podstawowa w Oleśnie
III  miejsce – Wąż Aleksandra   –  Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich

Puchary Wójta Gminy Olesno otrzymali Brożek Zuzanna oraz Brożek Przemysław ze SzkołyPodstawowej  w Dąbrówkach Breńskich oraz Łos Gabriela ze Szkoły Podstawowej w Oleśnie.