Heppening czytelniczy- „Dorośli czytają dzieciom”.

Dnia 14 czerwca br. przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Szkolnej odbyło się podsumowanie NPRCz połączone z Setną Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W akcji uczestniczyli zaproszeni goście, którzy prezentowali wybrane przez siebie teksty patriotyczne. Słuchaczami zaś byli czytelnicy naszej biblioteki, którzy mieli okazję poznać superbohaterów, ich wykonywaną pracę, niesioną pomoc potrzebującym jak i pasję czytania. Nasi uczniowie z wielkim podziwem i uznaniem uczestniczyli również w pokazie pojazdów oznakowanych, sprzętu i wyposażenia zaprezentowanym przez pracowników służb mundurowych. Cała akcja miała na celu rozbudzić chęć do czytania i pokazać, że czytać mogą wszyscy, w każdym wieku i w każdym zawodzie.