Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 23 czerwca w obecności  licznie zgromadzonych rodziców uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Promocję do klasy nastepnej otrzymało 331 uczniów. Wszyscy, których średnia nauczania wyniosła 4,75 otrzymali promocję z wyróżnieniem, a ci którzy wypracowali 5,0 i wyżej otrzymali nagrody książkowe. Uczniowie z roczną 100% frekwencją otrzymali dyplomy,a za wieloletnią ufundowano nagrody rzeczowe.  Uczniowie aktywnie pracujący  na rzecz szkoły oraz biorący udział w akcjach charytatywnych również zostali nagrodzeni. Za najlepsze wyniki sportowe uczniowie zostali uhonorowani  dyplomami. W bieżącym roku szkolnym na statuetkę SUPERKLASA zapracowała klasa IV b. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć na miarę swoich możliwości i życzymy powodzenia.  Ostatnim punktem uroczystości, było wystąpienie demokratycznie wybranej przez uczniów, nowej przewodniczącej szkoły Gabrieli Biedak z klasy IV b. Na zakończenie dyrektor  życzył uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi udanego wypoczynku do życzeń dołączył się Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.