Przedszkolaki z Ćwikowa uczcili 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

W bieżącym roku szkolnym Oddział Przedszkolny w Ćwikowie przy Szkole Podstawowej w Oleśnie włączył się w obchody 100- tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości na terenie Gminy Olesno. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw patriotycznych zwłaszcza wśród najmłodszych oraz  integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Ćwików i całej Gminy Olesno wokół wspólnego świętowania tak doniosłej uroczystości oraz nawiązywanie kontaktów i umacnianie więzi międzypokoleniowych, a ponad to ochrona i kultywowanie rodzimego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Nasze wydarzenie przebiegło pod hasłem ,, Międzypokoleniowa Sztafeta Niepodległości, czyli Święto Całej Rodziny ‘’ i odbyło się 21 czerwca 2018 r. Uroczystość rozpoczęła się w Domu Strażaka w Ćwikowie wspólnym odegraniem i zaśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor szkoły podstawowej w Oleśnie – p. Jarosław Bartoń powitał dzieci przedszkolne, dzieci klas I wraz z wychowawcami z Dziecięcej Drużyny Strażackiej w Oleśnie, całe rodziny i  wszystkich zebranych na tej uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili nas: m.in. Poseł Rzeczpospolitej Polskiej – p. Wiesław Krajewski, Wójt Gminy Olesno – p. Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Gminy- p. Wojciech Szczebak, radny powiatowy – p. Marian Szajor, radni gminni – p. Janusz Morawiec oraz p. Andrzej Szczebak, dyrektor CUW w Oleśnie – p. Marek Nowak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie- p. Małgorzata Morawiec, sołtys wsi – p. Roman Sarat, strażacy z OSP w Ćwikowie na czele z prezesem – Jarosławem Marczykiem  i naczelnikiem – Lucjanem Sajderą oraz strażacy z OSP w Oleśnie z p. Czesławem Mosio. Naszymi honorowymi gośćmi byli żołnierze z 16 Batalionu Powietrznodesantowego z 4495 Jednostki Wojskowej w Krakowa na czele  ze starszym sierżantem p. Markiem Bednarzem i starszym chorążym sztabowym – p. Zbigniewem Staromłyńskim. Kolejnym punktem uroczystości był występ przedszkolaków, którzy rozpoczęli go Polonezem. Akademia słowno- muzyczna pt. ,, Roztańczona Polska’’ była to akademia zarówno patriotyczna jak i poświęcona całym rodzinom z okazji ich święta. Rodzice wraz z życzeniami otrzymali od swych pociech upominki, a do tych życzeń przyłączyli się również pan wójt i pan poseł, którzy zabrali głos nawiązując do obchodzonego święta. Po części oficjalnej wszyscy wspólnie pomaszerowaliśmy pod pomnik upamiętniający żołnierzy i poległych mieszkańców wsi Ćwików w czasie I i II wojny światowej.  Pomnik ten powstał w latach 1921- 1922, a w bieżącym roku zostanie przebudowany na nowo. Tam również delegacje – pan poseł wraz     z panem radnym powiatowym, pan wójt wraz z przewodniczącym rady gminy oraz przedszkolaki wraz z dyrektorem szkoły i wychowawcą złożyły kwiaty i znicze w asyście warty honorowej pełnionej przez zaproszonych żołnierzy. Kolejnym punktem naszej uroczystości było zasadzenie ,,Dęba Niepodległości” na placu przedszkolnym, przez p. Wiesława Krajewskiego, p. Witolda Morawca, p. Wojciecha Szczebaka p. Mariana Szajora, p. Jarosława Bartoń i przedszkolaków – Zuzię Garncarz i Eryka Brzychczy oraz wychowawcę Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie  Renatę Kinel. Aby podnieść rangę tego wydarzenia dzieci wypuściły w niebo  100 balonów białych i czerwonych, które utworzyły  nasze barwy narodowe na tle błękitnego nieba. Szczególną atrakcją na placu przedszkolnym zarówno dla dzieci jak i dorosłych było zaprezentowanie się żołnierzy i przygotowane przez nich atrakcje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkim bardzo smakowała prawdziwa wojskowa grochówka, którą żołnierze przywieźli ze sobą. Takie wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy w naszej wiosce i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Uroczystość  zakończyła się wspólnym poczęstunkiem w Domu Strażaka, a na dzieci czekała jeszcze kolejna atrakcja jaką było malowanie twarzy przez p. Agatę Wrona  oraz tańce i zabawy. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować rodzicom, sponsorom oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się przygotowanie uroczystości.