IX edycja Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła

Nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w Małopolskim Konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA”, organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nad którym honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.    Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. W trakcie trwania konkursu zorganizujemy w naszej szkole wiele ciekawych  i atrakcyjnych prelekcji, spotkań, konkursów i imprez, tak aby wszyscy uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wszystkie zasady poruszania się po drodze, będziemy pracować nad systematycznością noszenia przez uczniów kamizelek  i elementów odblaskowych tak aby zmniejszać skalę wypadków  i promować bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas priorytetem.