Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zarządzenie Nr 3/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/19
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) ustalam następująco Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.