IX EDYCJA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA” – podsumowana

30 października br. podsumowaliśmy IX EDYCJĘ KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Zadaniem pedagogów jest zwracanie uwagi na to, że dzieci mają ustawowy obowiązek korzystania z elementów odblaskowych. W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” w naszej szkole zorganizowaliśmy wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów, wycieczek, zajęć i imprez. Podsumowując IX Edycję Odblaskowej Szkoły uczniowie klasy VI b przygotowali część artystyczną pt „Z ODBLASKAMI BEZPIECZNIEJ”, która miała na celu zwrócenie uwagi na noszenie odblasków. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez Panią Wicedyrektor Zofię Janeczek oraz koordynatora akcji Panią Jolantę Reczek nagrodzonym uczniom konkursów organizowanych w ramach konkursu Odblaskowej Szkoły –  konkurs wiedzy BRD „Klasowy Mistrz BRD” – kl. V-VI,  konkurs plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie ” – kl. I – VIII. Nagrody zostały ufundowane przez opiekuna sklepiku szkolnego Panią Danutę Zych.  Mamy nadzieję, że udział szkoły w konkursie „Odblaskowa szkoła” przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów i uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków. Podejmowane prze nas działania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drodze poprzez zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych nie kończą się wraz z finałem akcji, ale będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.