100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo!
Jaki bezpieczny stał się świat!
Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo!
Grajcie, dzwony, bijcie nam!”
9 listopada społeczność naszej szkoły uroczyście świętowała 100. rocznicę odzyskaniaprzez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele, niosąc polskie flagi, uczestniczyli w Marszu Niepodległości ulicami Olesna. Następnie odbyła się uroczysta akademia, na którą tłumnie przybyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. O godzinie 11.11 odśpiewano cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, naszego hymnu narodowego. Po hymnie rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII b i VIII a pod opieką p. Marty Miękiny i p. Anety Dymon. Na scenie pojawili się Lech, Czech i Rus oraz kościuszkowski kosynier i krakowianka. Uczniowie kl. VII b zatańczyli poloneza do muzyki z ekranizacji naszej narodowej epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Uczniowie kl. VIII a przedstawili układ taneczny z biało- czerwonymi szarfami do piosenki pt. „Kochana Polsko” zaśpiewanej przez Joannę Lekarczyk z klasy VIII a. Zespół muzyczny w składzie: Kacper Jurczyk i Bartłomiej Siwek- saksofony, Weronika Bartoń- keyboard, p. Marcin Pasek- keyboard, p. Urszula Lechowicz wraz z chórem uczniów- śpiew, dostarczył wszystkim wielu wzruszeń, wykonując pieśni polskie patriotyczne. Na program składały się także recytacje wierszy o tematyce niepodległościowej w wykonaniu uczniów. Oprawą muzyczną zajęli się p. Marcin Pasek i p. Urszula Lechowicz. Dekorację przygotowała p. Teresa Hońdo. Do pomocy w przygotowania szkolnych obchodów tego wielkiego święta narodowego włączyło się wielu nauczycieli, którym serdecznie dziękujemy. Na zakończenie uroczystości pan dyrektor, Jarosław Bartoń, wygłosił przemówienie, w którym wspomniał wielkich Polaków dążących do wolności Ojczyzny i podkreślił wagę 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kończąc słowami: „Niech żyje Rzeczpospolita Polska!”. My, dziś żyjący, dzięki naszym przodkom możemy w pełni docenić wolność i niepodległość Ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni za spokojne domy, za spokojne sny i pamiętamy o ich wielkim darze, jaki złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Jednocześnie wierzymy, że nasze życie, praca, poświęcenie będzie choćby częścią długu, jaki musimy wobec nich spłacić. Pamiętamy i obiecujemy pamiętać zawsze.