Oczyszczacz powietrza dla Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie.

Dnia 15.10. 2018r. w Oddziale Przedszkolnym w Ćwikowie odbyło się uroczyste przekazanie oczyszczacza powietrza, który został podarowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. ,,Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 
Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnym wpływie na zdrowie . Wiedzą o tym również przedszkolaki, które brały aktywny w udział w zajęciach w obecności zaproszonych gości, takich jak m.in.- Wójt Gminy Olesno- pan Witold Morawiec, Dyrektor CUW – pan Marek Nowak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie – pan Jarosław Bartoń. Na wstępie naszego spotkania Pan Wójt przeczytał wszystkim zebranym list od Marszałka Województwa Małopolskiego, z którego treści wynikało, że to właśnie w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych mieszkańców Małopolski podejmowane są różnorodne działania mające na celu poprawę jakości powietrza, do czego również przyczyni się podarowany do naszego oddziału oczyszczacz powietrza. Dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi przeprowadzały eksperymenty, doświadczenia i brały udział w zabawach badawczych. Ich celem było rozwijanie aktywności dzieci, ich pomysłowości i kreatywności, wyjaśnianie wybranych zjawisk fizycznych oraz udowodnienie faktu, że powietrze choć go nie widzimy istnieje naprawdę i jest wszystkim niezbędne do życia. Wszyscy wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, co to jest ,,smog”, dlaczego powstaje i w jaki sposób możemy się troszczyć o to, aby powietrze, którym oddychamy było pozbawione zanieczyszczeń, gdyż ma to ogromny  wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich. Dzieci zrozumiały, że oddychanie skażonym powietrzem może mieć tragiczne skutki dla zdrowia oraz, że człowiek jest częścią środowiska na które oddziałuje i jest za niego odpowiedzialny. Nasze życie i zdrowie zależy w głównej mierze od powietrza, którym oddychamy i dlatego należy nauczyć się żyć w zgodzie z przyrodą i nieustannie ją chronić. Zajęcia te uatrakcyjnione były plakatem przedstawiającym dwa przeciwstawne światy: jeden- piękny, kolorowy i pełen radości oraz drugi-przedstawiający zadymiony, czarny i przerażający krajobraz. Zadaniem dzieci było uzupełnianie brakujących elementów oraz uzasadnianie swoich wyborów. Wszyscy również obejrzeli film wyświetlony na tablicy interaktywnej pt. ,,Ekologiczny dom”, który był podsumowaniem zajęć i utrwaleniem zdobytych  wiadomości. Na koniec zajęć dzieci ubrane na niebiesko ( był to kolor dominujący w tym dniu w przedszkolu) zaśpiewały piosenkę pt. ,,Czyste powietrze”, której słowa zachęcały do nieustannej troski o otaczający nas świat.

W imieniu swoim i naszych podopiecznych składamy serdeczne podziękowanie Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiemu za przekazanie darowizny w postaci oczyszczacza powietrza. Mamy nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców gminy. Popieramy i przyłączamy się do programu LIFE, aby kreować ekologiczne zachowania wśród dzieci oraz ich rodziców.