Podsumowanie Projektu pn. „Nasza Odzyskana” zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie

Wyjątkowy rok 2018 w znacznej mierze poświęcony został obchodom setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym jubileuszowym roku uświadamiamy sobie, że sto lat wolnej Polski to coś niezwykle ważnego dla nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak tragicznym położeniu był nasz kraj, ale też z tego, jak wielką odwagą i niezłomnością wykazali się nasi przodkowie, którzy wywalczyli z powrotem wolność i niepodległość. Dla siebie i dla nas. A uświadamiając to sobie, pragniemy jak najmocniej włączać się w uroczyste obchody tegorocznego, jakże ważnego jubileuszu.      
   W Gminie Olesno podjęto szereg działań i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym wpisanych w obchody stulecia wolnej Polski, a ich głównym inicjatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.     
     Najważniejsza inicjatywa podjęta przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie w ramach obchodów jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie Gminy Olesno to Projekt pt. „Nasza Odzyskana”, który dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Jego główne cele to upowszechnienie wiedzy, zwiększenie świadomości i budowanie pamięci zbiorowej mieszkańców Gminy Olesno wokół historii ich „Małej Ojczyzny” na tle historii kraju. Istotne jest także to, że wszystkie podejmowane działania, kierowane do różnych grup wiekowych, umożliwiały godne celebrowanie tego wyjątkowego jubileuszu. Partnerami Projektu byli: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Oleśnie; Szkoły Podstawowe w Oleśnie, Dąbrówkach Breńskich, Pilczy Żelichowskiej, Wielopolu, Zalipiu; Oddział Przedszkolny w Ćwikowie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu; Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie; Dyskusyjny Klub Książki w Oleśnie; Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy; lokalni twórcy i historycy. Wszystkie elementy zadania realizowano w siedzibie biblioteki, a były to:           
Lekcja Historii z prof. Bogdanem Musiałem, podczas której przedstawiono wiele zagadnień związanych z walką o niepodległość ojczyzny w wymiarze lokalnym i krajowym. Pasjonujący wykład pochodzącego z Wielopola historyka dziejów najnowszych odbył się 16.09.2018 r.           
Wystawa prac plastycznych pt. „Dumni z Polski” wykonanych przez uczniów szkół
i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Olesno. Wernisaż wystawy miał miejsce  23.10.2018 r., a zwiedzać można ją było do 31.10.2018 r.,        
Wydanie publikacji pt. „Nasze wczoraj i dziś: Gmina Olesno we wspomnieniach i opowieściach”. Książka ta jest najtrwalszym zapisem dorobku historycznego i kulturowego naszej „Małej Ojczyzny” oraz działań zrealizowanych w ramach Projektu. Została ona opracowana zarówno na podstawie dokumentów historycznych, jak i przekazów ustnych oraz legend. W jej powstanie włączyło się szerokie grono mieszkańców, dzięki czemu ma ona niepowtarzalny charakter,      
Koncert „Muzyczne Zaduszki” połączony z wieczorem poezji lokalnych twórców
pt. „Czytanie Niepodległości” oraz promocją książki pt. „Nasze wczoraj i dziś”.
Koncert w wykonaniu zespołu 40% Bluesa, z którym gościnnie wystąpili Paweł Mazur i Jarek Tucki, odbył się 3.11.2018 r. Spotkanie promujące publikację miało charakter sentymentalnej podróży po świecie wspomnień, ale też pobudziło do refleksji nad trudną drogą Polski do odzyskania pełnej wolności.  
Uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…” połączony z wernisażem wystawy prac artystycznych twórców z terenu Gminy Olesno pt. „Moja Niepodległa” wzbogaconej Katalogiem. Koncert wykonali soliści: Jolanta Kremer (sopran, solistka Teatru Muzycznego w Gliwicach, odtwórczyni wielu pierwszoplanowych ról) i Tomasz Białek (tenor, dyrektor Teatru Muzycznego Castello, uczestnik 11 edycji „Mam talent”) przy akompaniamencie zespołu Maes-trio w składzie: Marzena Mikułą-Drabek – założycielka zespołu, pianistka, kompozytorka, kierownik muzyczny Teatru Nowego w Zabrzu, autorka aranżacji wszystkich wykonywanych przez trio utworów, odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Jacek Gros – pierwszy skrzypek i solista Teatru Rozrywki w Chorzowie, odtwórca tytułowej roli w musicalu „Skrzypek na dachu”, Dariusz Kasperek – klarnecista uhonorowany Złotą Płytą, współpracuje z Filharmonią Śląską i śląskimi teatrami muzycznymi. Niezwykle podniosłe spotkanie, które odbyło się 11.11.2018 r. pozwoliło zgromadzonym licznie gościom aktywnie włączyć się w radosne, choć niepozbawione zadumy, świętowanie niepodległości i wolności naszego narodu.   
            Jubileusz stu lat wolnej Polski motywuje nas wszystkich do rozważań nad tym, czym dla nas samych jest szeroko pojmowany patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. Tę miłość, zarówno do „Małej Ojczyzny”, jak i do Polski, można okazać na wiele różnych sposobów. Wszystkie inicjatywy podjęte i zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie stanowiły próbę ukazania różnych aspektów niełatwej drogi do wolności. Były równocześnie ukłonem w stronę Niepodległej – jej piękna, bogactwa kulturowego i historycznego oraz niezłomności.